apginti

1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už kitą: Tu anksti atsikėlei, kad mane apginei . 4. refl. pasilakstyti, pasivaikyti: Mūsų telyčia jau apsìginė – vasarą turės vesti Vn. Yr jau apsiginusi karvikė, bet turės dar neveikiai Skdv. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — apgi̇̀nti vksm. Savanõrių pul̃kas apgýnė miẽstą nuo pri̇ešų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgintis — apginti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgintis — apgintìs sf. (3b) kas gina, apsigynimo priemonės, apsauga: Dabar palikau visai be jokios apgintiẽs Jrb. Apskirk sau dvylika stipriausiųjų kareivių dėl savo apginties keliaujant I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aistiškumas — aistiškùmas sm. (2) → aistiškas: Bet ir tasai balsių kaitaliojimasis žodžių aistiškumo negali apginti K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antturėti — antturėti, añtturi, ėjo (ž.) tr. 1. laikyti, išlaikyti, remti (ppr. konkretų objektą): Šaknys medžio tuo medžiui valija, jog jį anttur ne vien statį žemėje, bet dar daug jam naudingesniomis yra S.Dauk. Toksai grumtas gerai išgyvenant jį par 20… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdengti — 1 apdeñgti, ia (àpdengia), àpdengė tr. 1. R, K uždėti ant ko, užkloti kuo apsaugai: Apdengiu, ažutiesiu, ažuvožiu SD164. Apdengiau arklius šiltai, nesušals Vvr. Kai apìdengta [puodas], gal išvirs Vdn. Viralas taukšo neapdengtas J. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginėti — tr. apginti: Tą kartą apginėjau tave, o tu kitą kartą pats ginkies J. ginėti; apginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrėsti — apgrė̃sti, àpgresia, àpgrėsė tr. apginti: Àpgrėsė šunytį nu utėlių, prisimetė blusos Krkl. Jau bent kiek apìgrėsėm kopūstus nuo kirmėlių Slm. | refl.: Šiaip taip nu tarakonų apsigrėsėm Krkl. grėsti; apgrėsti; atgrėsti; įgrėsti; išgrėsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.